ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι δεξιότητες έχουν αποδειχθεί ότι είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας για τα άτομα καθώς επηρεάζουν έντονα όλους τους τομείς της ζωής. Τα κανάλια της κοινωνικής ζωής, της προσωπικής ανάπτυξης και ασφάλειας, της ενεργού συμμετοχής στην ιδιότητα του πολίτη αλλάζουν αλληλεξαρτώμενα με τις σύγχρονες προόδους και εναλλαγές.

Καθώς η νεότερη γενιά ορίζει την πορεία της μέσω των ψηφιακών εργαλείων με ευκολία, οι ηλικιωμένοι έχουν αρχίσει να χάνουν το δρόμο τους για να ακολουθήσουν τις γρήγορες αλλαγές..

Τα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω αναφέρονται ως «Digital Migrants» δεδομένου ότι γεννήθηκαν σε μια εποχή που οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν ήταν ευρέως διαδεδομένες, γεγονός που τις τοποθετεί σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την προσαρμογή στις ψηφιακές ικανότητες της συνεχώς μεταβαλλόμενης εποχής. Ενώ οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή αναφέρονται ως «Digital Natives» που ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι οι «φυσικοί ομιλητές» των υπολογιστών, των ψηφιακών εργαλείων και του διαδικτύου.

Αυτά τα άτομα έχουν σαφέστερη εικόνα της αλλαγής και προσαρμόζονται όταν το θέμα είναι η ψηφιακή εποχή. Ένα από τα στοιχεία που απομακρύνει αυτούς τους δύο διαφορετικούς τύπους κατοίκων της κοινωνίας είναι οι μέθοδοι και η ταχύτητα δημιουργίας λύσεων στα τρέχοντα προβλήματα του σήμερα.

Ο στόχος του έργου MIND THE GAP αποτελεί τον προσδιορισμό των αναγκών αυτών των ψηφιακών μεταναστών όσον αφορά τον καθορισμό ενός πλαισίου για σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες, την ανάπτυξη νέων περιεχομένων και μεθόδων μάθησης, την παροχή μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει ενότητες ψηφιακής επεξεργασίας και διαδικτυακά σεμινάρια ως χάρτες για να βοηθήσουν τους ψηφιακούς μετανάστες να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στο ψηφιακό περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι κύριοι χρήστες-στόχοι των προϊόντων του έργου είναι εκπαιδευτές ενηλίκων, ιδρύματα, αρχές και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης ενηλίκων που υποστηρίζουν τους ηλικιωμένους στην απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων.

Τελικοί δικαιούχοι είναι Ενήλικες (+55) με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες («ψηφιακοί μετανάστες»).

ΕΤΑΙΡΟΙ

LBP. Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico

SPAIN – COORDINATOR
La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP) is an association aimed at supporting the socio-educational integration and cultural inclusion of people with fewer opportunities and vulnerable groups through culture and arts. The association supports disadvantaged groups including: children and school students with learning disabilities, low-skilled and low qualified young and adults, migrant families and refugees, ethnic minorities and offenders.

Web: https://labienpaga.es/ 

KIST Consult

AUSTRIA
KIST Consult specialises in development, marketing and transfer of national and international educational, vocational education and training projects. Our vision is to build a bridge between the economy and education as well as to form lasting, demand – oriented networks between cooperative partners. We offer innovative concepts which uphold the ideal that education is available to all and has to be accessible to all. We also stand for equal opportunities.

Web: www.kistconsult.com 

AKETH. Anaptixiako Kentro Thessalias

GREECE
Anaptyxiako Kentro Thessalias, is a nonprofit organization, accredited by Greek National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance, which operates as continuing vocational education & training (VET) center/provider.
The mission of the organization is aligned with the E.U. strategic framework about fighting the rising levels of unemployment –particularly among young people, by providing certified education & training opportunities, counseling & personal development in order to contribute in their life improving. AKETH-DCT has a great experience in the field of education, in both E.U. Programmes and National Programmes, especially in the implementation of EU.

Web: www.aketh.gr 

GOI. Governorship of Istanbul – ISTANBUL VALILIGI

TÜRKIYE
Governership of Istanbul (GOI) is the highest administrative body in Istanbul. EU and Foreign Relations Office develops and implements projects on behalf of the GOI and it makes sure that the citizens understand the implementations demanded by EU. In the project field, GOI’s priorities are supporting people with disabilities, disadvantaged groups, immigrants, NEETs and unemployed adults, and sustainability. In this context, GOI cooperates with public institutions, universities, training centers, VET schools and centers, and NGOs for youth and adults.

Web: www.istanbulab.gov.tr 

SILVERSAP. Coopérative d’Activité et d’Emploi dans les Services A la Personne et la Silver Economie

FRANCE
Silversap is a cooperative of activity and employment (CAE) specialized in the accompaniment of project leaders in the fields of personal services and the Silver Economy. We bring together independent entrepreneurs who share human and collective values. We address ourselves to professionals of the personal services and Silver economy sector, who think that a company must prosper, but also have human, cooperative and responsible values.

Web: httpss://www.les-scop.coop/

INFODEF. Institute for the Promotion of Development and Training

SPAIN
INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training, is a private and independent centre for Research, Development and Innovation. We design innovative tools, methodologies, products and services that respond to current social and economic challenges and enable to anticipate and drive the changes needed to achieve future goals and objectives in society.

Web: www.infodef.es 

BEYKOZ. Beykoz Kaymakamlığı

TÜRKIYE
Beykoz District Governorship is the highest authority of the district, with a number of approximately 18 civil servants and giving service in various fields. It ensures and follows the implementation of reforms and projects implemented by ministries in the European Union accession process in the district.
Since Beykoz District Governorship is the highest administrative authority in the district, it is able to coordinate all public institutions and non-governmental organizations in the district. Beykoz District Governorship gives priority to projects that specifically address disadvantaged groups such as the unemployed (young people) or people with immigrant origin or physical / mental disabilities. It organizes various educational activities to improve the life skills of disadvantaged groups in the district.

Web: https://beykoz.gov.tr 

INQS. INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED

IRELAND
Beykoz District Governorship is the highest authority in the district and can organize all public institutions and organizations. The European Union follows the reforms related to the harmonization process and develops projects especially for disadvantaged groups. Beykoz District Governorship prioritizes projects that specifically address disadvantaged groups such as the unemployed (young people) or people with immigrant origin or physical/mental disabilities. It organizes various educational activities to improve the life skills of disadvantaged groups in the district.

Web: www.innoqualitysystems.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Θεωρητικό και Μεθοδολογικό Πλαίσιο Σύγχρονων Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ενήλικες

Αυτό το πλαίσιο θεωρητικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων σκοπεύει να παράσχει μια περίληψη των τρεχουσών αναγκών και προκλήσεων των ψηφιακών μεταναστών στη διαδικασία προσαρμογής στο ψηφιακό περιβάλλον.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών για ψηφιακούς μετανάστες

Αυτό το αποτέλεσμα πρόκειται να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ενηλίκων με στόχο την καθοδήγηση ψηφιακών μεταναστών για να αποκτήσουν δεξιότητες και αυτονομία στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το πρόγραμμα σπουδών ορίζει τις βασικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Υπευθυνότητα και Αυτονομία που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στη διδασκαλία των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να συγχρονιστούν με τον συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων να ενθαρρύνουν τους ψηφιακούς μετανάστες να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, να εμπλακούν στην ιδιότητα του πολίτη, να περιηγηθούν/ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει ενότητες ψηφιακής επεξεργασίας για τις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες για ψηφιακούς μετανάστες


Το αποτέλεσμα στοχεύει στην παροχή μιας πολύγλωσσης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτές ενηλίκων στη διδασκαλία ψηφιακών μεταναστών για να καθοδηγήσει σε συγκεκριμένες δεξιότητες ΤΠΕ που θα χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή. Ο πρωταρχικός στόχος της πλατφόρμας είναι η προσφορά μαθησιακών περιεχομένων σε ψηφιακές ενότητες μέσω ψηφιακού περιβάλλοντος. Τα περιεχόμενα των ενοτήτων στοχεύουν να καλύψουν σημαντικές πτυχές της «ψηφιακής ζωής» όσον αφορά την αυτοανάπτυξη, την κοινωνική και οικονομική αλληλεπίδραση, τη δημιουργία και τη διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) κ.λπ. Ένας πρακτικός οδηγός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων συμπληρώνει το Περιεχόμενα ηλεκτρονικής μάθησης.

 

Webinars / Εκπαιδευτικά βίντεο ως χάρτες για ψηφιακούς μετανάστες στον εικονικό κόσμο

Αναπτύσσεται ένα σύνολο διαδικτυακών σεμιναρίων/εκπαιδευτικών βίντεο που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες λειτουργίες των ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή ζωή με στόχο να παρέχουν στους ενήλικες καθοδήγηση στην πρόσβαση σε ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και εργαλεία κοινωνικής αλληλεπίδρασης σε ψηφιακό περιβάλλον.

ΝΕΑ

Φυλλάδιο

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Ενημερωτικό δελτίο 5

Ενημερωτικό δελτίο 6

Ενημερωτικό δελτίο 7

Αφίσα 1

Αφίσα 2

ΑΦΙΣΑ 1

ΑΦΙΣΑ 2

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι γνώμεςκαι οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά.
Αριθμός Έργου 2021-1-ES01-KA220-ADU-000027053