DİJİTAL GÖÇMENLER,
HOŞGELDİNİZ

PROJE

Dijitalleşmenin hayatın tüm alanlarını yoğun bir şekilde etkilediği günümüzde, dijital okuryazarlık ve yetkinliklerin bireyler için hayati önem taşıdığı kanıtlanmıştır.

Sosyal yaşam, kişisel gelişim ve güvenlik ve dijital vatandaşlığa aktif katılım kanalları çağımızdaki ilerlemeler ve yeniliklere bağlı olarak değişmektedir.

Genç nesiller, dijital dünyada yolunu kolayca tayin ederken, ileri yaşlı kişiler hızlı değişimleri takip etmekte zorlanmaya başladılar..

Dijital teknolojilerin yaygın olmadığı bir dönemde dünyaya gelen 55 yaş ve üzeri bireyler “Dijital Göçmenler” olarak adlandırılmaktadır ve bu durum onları sürekli değişen çağın dijital yetkinliklerine uyum sağlama konusunda dezavantajlı bir konuma getirmektedir. Dijital çağda doğan kişiler ise “Dijital Yerliler” olarak adlandırılmaktadır; bu da temelde bilgisayarların, dijital araçların ve internetin, onların “anadili” olduğu anlamına gelmektedir.

Bu bireyler, konu dijital çağ olduğunda değişim ve uyum konusunda daha hızlı ve net bir kavrayışa sahiptir. Toplumun bu iki farklı grubunu birbirinden ayıran unsurlardan biri de günümüzün güncel sorunlarına çözüm üretme yöntemleri ve hızlarıdır.

MIND THE GAP projesinin amacı, dijital göçmenlerin ihtiyaçlarının belirleyerek, günümüz dijital becerileri için bir çerçeve oluşturmak, yeni öğrenme içerikleri ve yöntemleri geliştirmek, dijital göçmenlerin dijital ortamlara aktif katılımlarına yardımcı olacak dijital eğitim modülleri ve web seminerleri içeren bir e-öğrenme platformu geliştirmektir.

HEDEF KULLANICILAR VE NİHAİ YARARLANICILAR

Proje ürünlerinin öncelikli hedef kitlesi yetişkin eğitmenleri, yetişkin eğitimi kurumları, yetkililer ve ileri yaşlı kişilerin güncel beceriler edinmesini destekleyen yetişkin eğitimi temsilcileridir.

Nihai yararlanıcılar, düşük dijital becerilere sahip 55 yaş üzeri yetişkinlerdir (dijital göçmenler).

PROJE ORTAKLARI

LBP. Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico

SPAIN – COORDINATOR
La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP) is an association aimed at supporting the socio-educational integration and cultural inclusion of people with fewer opportunities and vulnerable groups through culture and arts. The association supports disadvantaged groups including: children and school students with learning disabilities, low-skilled and low qualified young and adults, migrant families and refugees, ethnic minorities and offenders.

Web: https://labienpaga.es/ 

KIST Consult

AUSTRIA
KIST Consult specialises in development, marketing and transfer of national and international educational, vocational education and training projects. Our vision is to build a bridge between the economy and education as well as to form lasting, demand – oriented networks between cooperative partners. We offer innovative concepts which uphold the ideal that education is available to all and has to be accessible to all. We also stand for equal opportunities.

Web: www.kistconsult.com 

AKETH. Anaptixiako Kentro Thessalias

GREECE
Anaptyxiako Kentro Thessalias, is a nonprofit organization, accredited by Greek National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance, which operates as continuing vocational education & training (VET) center/provider.
The mission of the organization is aligned with the E.U. strategic framework about fighting the rising levels of unemployment –particularly among young people, by providing certified education & training opportunities, counseling & personal development in order to contribute in their life improving. AKETH-DCT has a great experience in the field of education, in both E.U. Programmes and National Programmes, especially in the implementation of EU.

Web: www.aketh.gr 

GOI. Governorship of Istanbul – ISTANBUL VALILIGI

TÜRKIYE
Governership of Istanbul (GOI) is the highest administrative body in Istanbul. EU and Foreign Relations Office develops and implements projects on behalf of the GOI and it makes sure that the citizens understand the implementations demanded by EU. In the project field, GOI’s priorities are supporting people with disabilities, disadvantaged groups, immigrants, NEETs and unemployed adults, and sustainability. In this context, GOI cooperates with public institutions, universities, training centers, VET schools and centers, and NGOs for youth and adults.

Web: www.istanbulab.gov.tr 

SILVERSAP. Coopérative d’Activité et d’Emploi dans les Services A la Personne et la Silver Economie

FRANCE
Silversap is a cooperative of activity and employment (CAE) specialized in the accompaniment of project leaders in the fields of personal services and the Silver Economy. We bring together independent entrepreneurs who share human and collective values. We address ourselves to professionals of the personal services and Silver economy sector, who think that a company must prosper, but also have human, cooperative and responsible values.

Web: httpss://www.les-scop.coop/

INFODEF. Institute for the Promotion of Development and Training

SPAIN
INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training, is a private and independent centre for Research, Development and Innovation. We design innovative tools, methodologies, products and services that respond to current social and economic challenges and enable to anticipate and drive the changes needed to achieve future goals and objectives in society.

Web: www.infodef.es 

BEYKOZ. Beykoz Kaymakamlığı

TÜRKIYE
Beykoz District Governorship is the highest authority of the district, with a number of approximately 18 civil servants and giving service in various fields. It ensures and follows the implementation of reforms and projects implemented by ministries in the European Union accession process in the district.
Since Beykoz District Governorship is the highest administrative authority in the district, it is able to coordinate all public institutions and non-governmental organizations in the district. Beykoz District Governorship gives priority to projects that specifically address disadvantaged groups such as the unemployed (young people) or people with immigrant origin or physical / mental disabilities. It organizes various educational activities to improve the life skills of disadvantaged groups in the district.

Web: https://beykoz.gov.tr 

INQS. INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED

IRELAND
Beykoz District Governorship is the highest authority in the district and can organize all public institutions and organizations. The European Union follows the reforms related to the harmonization process and develops projects especially for disadvantaged groups. Beykoz District Governorship prioritizes projects that specifically address disadvantaged groups such as the unemployed (young people) or people with immigrant origin or physical/mental disabilities. It organizes various educational activities to improve the life skills of disadvantaged groups in the district.

Web: www.innoqualitysystems.com

PROJE SONUÇLARI

Yetişkinlerin Dijital Beceriler için Teorik ve Metodolojik Çerçeve

Bu teorik ve metodolojik yeterlilik çerçevesi, dijital göçmenlerin dijital ortama uyum sürecindeki mevcut ihtiyaç ve zorluklarının bir özetini sunmayı amaçlamaktadır.

 

Dijital Göçmenler İçin Eğitim Müfredatı

Bu proje sonucu, dijital göçmenlerin dijital araçların kullanımında beceri ve yetkinlik kazanmalarına rehberlik edecek olan yetişkin eğitmenler için bir eğitim müfredatı tasarlamak ve geliştirmek üzere planlanmıştır. Bu müfredat, değişen modern dünyaya ayak uydurmakta zorlanan ileri yaşlı kişilerin eğitiminde yetişkin eğitmenlerinin sahip olması gereken temel Bilgi, Beceri ve Sorumluluk ve Otonomiyi tanımlamaktadır. Müfredatın öncelikli odak noktası, yetişkin eğitmenlerin dijital göçmenleri sosyal etkileşimde bulunmaları, e- vatandaşlık hizmetlerine katılmaları, dijital araçlar aracılığıyla bilgi edinip paylaşmaları için desteklemektir.

Dijital Göçmenler için Gerekli Dijital Becerilere Yönelik Dijital Eğitim Modülleri İçeren E-Öğrenme Platformu


Bu proje sonucu, dijital göçmenlerin eğitiminde yetişkin eğitmenler için günlük hayatta kullanabilecekleri somut BİT becerilerine rehberlik edecek çok dilli bir e-öğrenme platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Platformun öncelikli hedefi, dijital bir ortam aracılığıyla dijital eğitim modülleri şeklinde öğrenme içerikleri sunmaktır. Modüllerin içeriği, kişisel gelişim, sosyal ve finansal etkileşim, elektronik kimlik (eID) oluşturma ve yönetme vb. gibi “dijital yaşamın” öncelikli yönlerini ele almayı amaçlamaktadır. Yetişkin eğitiminde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için hazırlanan bir rehber ile bu e-Öğrenim içeriği tamamlanmaktadır.

 

Dijital Göçmenlere Doğrudan Hitap Edecek Webinar / Eğitici Videolar

Yetişkinlere dijital ortamda e-kamu hizmetlerine ve sosyal iletişim araçlarına erişim konusunda rehberlik sağlamak amacıyla dijital araçların günlük yaşamdaki bazı işlevlerine ilişkin bir dizi eğitim videosu/web semineri geliştirilmiştir.

HABERLER

Broşür

Bülten 1

Bülten 2

Bülten 3

Bülten 4

Bülten 5

Bülten 6

Bülten 7

Press release

Press release 2 

Poster 1

Poster 2

İfade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz.
Proje Numarası 2021-1-ES01-KA220-ADU-000027053